Raamatupidamine

Raamatupidamisteenus korteriühistule

Igapäevases korteriühistu halduses on olulisele kohale tõusnud läbipaistev raamatupidamine ja finantside juhtimine. Seda alates aastast 2018, mil jõustus korteriomandi- ja korteriühistuseadus. See samm ei ole mitte ainult korrigeerinud ühistute tegevust, vaid on ka suunanud fookuse majandustegevuse läbipaistvale ja korrektsele kajastamisele.

Eesmärk on tagada, et igakuised kulud, sealhulgas kommunaalteenused ja võimalikud majalaenud, jaotuvad korteriomanike vahel õiglaselt ja mõistetavalt.

Peale kulude jagamise hõlmab raamatupidamine ka veel reservfondide loomist, investeeringute kavandamist ja võimalike võlgnevuste jälgimist. See kõik nõuab detailset ja professionaalset lähenemist, et kõik ühistu liikmed oleksid kursis oma finantskohustuste ja -õigustega, luues usaldusväärse ja stabiilse keskkonna kõigile asjaosalistele.

Mida sisaldab raamatupidamisteenus korteriühistule?

Jooksev raamatupidamine

 • Kommunaal- ja üksikarvete koostamine ja edastamine korteriomanikele
 • Kuludokumentide kontroll ja kannete teostamine
 • Korteriühistu finantsarvestuse teostamine
 • Laekumiste administreerimine
 • Pangakannete ja ülekannete ettevalmistamine
 • Palgaarvestus

Aruandlus ja nõustamine

 • Kulude-tulude aruande ja bilansi koostamine
 • Võlgnike üle arvestuse pidamine
 • Majandusaasta aruande koostamine
 • Raamatupidamisteenuste dokumentatsiooni arhiveerimine
 • Aruandlus Maksu- ja Tolliametile ning Statistikaametile
 • Ühistu nõustamine raamatupidamislikes küsimustes

Miks valida meid korteriühistu raamatupidajaks?

Korteriühistu raamatupidaja valimisel on oluline leida teenusepakkuja, kes keskendub mitte ainult tehnilistele lahendustele, vaid ka suutlikkusele mõista teie ühistu huve. Teenusepakkuja peab olema oma töös läbipaistev ja usaldusväärne, tagades seeläbi, et kõik finantsoperatsioonid on selged ja arusaadavad. See aitab kaasa usalduslikule suhtele ja kindlustab et ühistu finantshuvid on alati kaitstud. Valiku tegemisel tuleks lisaks arvesse võtta järgmisi olulisi aspekte.

Täpne ja aegasäästev

Selleks, et raamatupidamisteenus oleks täpne ja aegasäästev, kasutame kaasaegseid tarkvaralahendusi, millega vähendame manuaalseid töid ja vigade riski. Nii kiirendame finantsoperatsioone, tagades, et kõik aruanded ja maksudeklaratsioonid on veatud ja esitatud õigeaegselt.

Turvalisus ja riskide juhtimine

Turvalisus ja riskide juhtimine on meie teenuse keskmes, eesmärgiga ennetada pettusi ja rahalist väärkasutust. Me rakendame rangeid kontrollmeetmeid ja kasutame tänapäevaseid tarkvaralahendusi, et hoolikalt jälgida ühistu finantsolukorda ja tuvastada ebatavalisi tehinguid. See lähenemine kaitseb ühistu vahendeid, tagab finantsstabiilsuse ja tõstab liikmete usaldust, pakkudes kindlustunnet, et nende varad on turvaliselt hallatud.

Seaduslik vastavus

Meie eesmärk on tagada, et korteriühistu raamatupidamine vastab kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele. Professionaalsed raamatupidajad, kes on spetsialiseerunud korteriühistutele, jälgivad pidevalt seadusandluse muudatusi, et ennetada võimalikke õiguslikke probleeme. Meie teenus hõlmab nõustamist ja ajakohast teavet, mis võimaldab ühistul teha informeeritud otsuseid, vältides trahve ja tagades tegevuse seadusliku vastavuse.

Raamatupidamise tarkvara Korto Pro – lihtne ja ühtne lahendus kõigile osapooltele

Kasutame oma töös tuntud ja tunnustatud raamatupidamistarkvara korteriühistutele Korto Pro. Korto on iseteeninduskeskkonnal põhinev tarkvara, mis sisaldab majasisest suhtlust, arveid, näitusid, ühistu rahaasju ja dokumente.

Korto Pros on kõik korteriomanikele vajalik info ühes kohas, see on lihtsasti ligipääsetav ja mugav kasutada. Ühistu raamatupidamisarvestus on kõigile selge ja läbipaistev.

Ühistule

 • Lihtne suhtlus elanike vahel
 • Lihtne koguda tarbimisnäite
 • Pidev ülevaade võlglastest
 • Tegevuste dokumenteerimine
 • Järjepidevus inimeste vahetumisel

Korteriomanikule

 • Teated, hääletamine ja arutelu elektroonilisel teadetetahvlil
 • Jälgi igal hetkel arvelduste ajalugu
 • Majaga seotud hoolduspäevik
 • Kiire näitude esitamine, kasvõi nutitelefonist
 • Võimalus jälgida jooksvalt ühistu rahalist olukorda

Millised on raamatupidamisteenuse pakkuja eelised?

Riskide maandamine ja läbipaistvus

Üks suurimaid eeliseid on see, et teenus aitab vältida seletamatuid rahakadusid, maandades mitmeid riske, millega korteriühistud tihti kokku puutuvad. Läbipaistvuse tagamine tähendab, et majaelanike küsimused ja probleemid lahenevad kiiremini, luues rahulikuma ja meeldivama elukeskkonna.

Juhatuse töö lihtsustamine

Korteriühistu juhatuse töö muutub märgatavalt lihtsamaks, vabastades aega ja ressursse muude oluliste ülesannete jaoks. Klienditugi on alati käepärast, pakkudes nõu ja abi nii kontoris, telefoni kui ka e-posti teel, mis tagab, et saate vajaliku toe just siis, kui seda kõige rohkem vajate.

Põhjalik aruandlus

Põhjalikud ja selged aruanded, mida on võimalik veebi kaudu hõlpsalt hallata, teevad andmete jälgimise ja esitamise lihtsaks ning arusaadavaks. Lisaks vastab aastaaruanne kõigile kehtestatud nõuetele, jättes teid igasugusest bürokraatiast puutumata.

Kuluefektiivsus

Kõige lõpuks, kui arvestada kõiki neid eeliseid, on selge, et professionaalse raamatupidamisteenuse kasutamine on pikemas perspektiivis odavam, kui oma raamatupidaja ülalpidamine. Te ei pea muretsema haiguspäevade, palga- ja maksukulude, eritarkvara soetamise ega töökoha loomise pärast ühistus. Lisaks tagab teenus teie ühistu finantspoliitika konfidentsiaalsuse, andes teile rahu ja kindlustunde.

Võta meiega ühendust juba täna

Castro kinnisvarahaldus tagab professionaalsuse ja kindlustunde igapäevases kinnisvarahalduses.

Võtke meiega ühendust, et teie ühistu haldus oleks sujuv ja muretu.

Esimene konsultatsioon
TASUTA!
© 2024 Kõik õigused kaitstud. Castro Kinnisvarahaldus OÜ
Privaatsustingimused