Haldusteenus

Mis on haldusteenus?

Korteriühistu haldusteenus on teenus, mis hõlmab korteriühistu igapäevaseid haldusülesandeid ja -kohustusi. Selle eesmärk on tagada ühistu sujuv toimimine, vara korralik hooldus ning elanike heaolu ja rahulolu. Korteriühistu haldusteenus võib hõlmata mitmesuguseid ülesandeid ja vastutusalasid, olenevalt ühistu vajadustest ja kokkulepetest teenusepakkuja ja ühistu vahel.

haldusteenus

Ülesanded mis kuuluvad korteriühistu haldusteenuse alla:

Rahaliste ja raamatupidamisülesannete haldamine
Hõlmab ühistu eelarve koostamist ja jälgimist, arvete maksmist, liikmete rahaliste panuste kogumist, raamatupidamist ja finantsaruandluse koostamist.
Kinnisvara hooldamine ja korraldamine
Haldusteenus hõlmab kinnisvara hooldamist ja korraldamist, sealhulgas hooldustööde planeerimist ja järelevalvet, remonditööde korraldamist ning koristamisteenuste tellimist.
Kommunikatsiooni ja suhtluse haldamine
Haldusteenuse pakkujal võib olla roll ka ühistu ja elanike vahelise suhtluse ja kommunikatsiooni haldamisel, sealhulgas teadete edastamine, koosolekute korraldamine ja elanike küsimustele vastamine.
Juriidiline nõustamine ja dokumentatsiooni haldamine
Haldusteenuse osutajal võib olla ka juriidiline roll, mis hõlmab ühistu õiguslike küsimuste lahendamist, lepingute läbivaatamist, vajaliku dokumentatsiooni haldamist ja seaduslike nõuete täitmist.

Miks on korteriühistule haldusteenus oluline?

Professionaalse haldusteenuse kasutamine tagab ühistu tõhusa toimimise. Kvalifitseeritud spetsialistide kaasamine võtavad enda kanda haldusülesanded, mis võimaldab juhatuse liikmetel keskenduda olulisematele küsimustele.

Haldusteenus aitab tagada ühtse ja struktureeritud juhtimise kogu ühistus. See loob selguse rollide ja vastutuse osas ning aitab vältida segadust ja konflikte. Lisaks aitab haldusteenus ühistul paremini planeerida ja kontrollida oma rahalisi vahendeid, tagades eelarve jälgimise ja õigeaegse aruandluse.

Haldusteenus aitab tagada vara korralise hoolduse ning säilitamise, mis omakorda pikendab kinnisvara eluiga ja suurendab selle väärtust.

Küsi pakkumist haldusteenusele juba täna!

Majahalduri teenus

Majahaldur tagab pideva järelevalve ja haldamise ühistu tegevuste üle. See hõlmab igapäevaste ülesannete täitmist, nagu hooldus- ja remonditööde korraldamine, lepingute haldamine ja finantsjuhtimine. Majahaldur on vastutav ühistu vara, sealhulgas hoonete, haljasalade ja muude rajatiste hooldamise eest. Lisaks aitab koostada eelarvet ja jälgib ühistu rahavoogusid. Ta tegeleb arvete tasumisega, maksete kogumisega ning koostab vajalikke finantsaruandeid ja eelarveanalüüse. Majahaldur on ühenduslüliks ühistu ja selle liikmete vahel. Ta aitab lahendada võimalikke konflikte ja probleeme ning tagab sujuva suhtluse ühistu liikmete vahel. Majahaldur omab teadmisi ja kogemusi kohalikest seadustest ja regulatsioonidest ning aitab ühistul täita kõiki õiguslikke nõudeid ja kohustusi.Majahaldur võtab enda peale vastutuse kõikide ühistu tegevuste sujuva toimimise eest.

Meie lubame teile:

  • hoolivat ja kompetentset majahaldurit

  • usaldusväärsust ja vastutudtundlikust

  • süsteemsust

  • kiiret ja vahetut suhtlust

Valitsejateenus

Valitsejateenuse vajadus võib tekkida juhul, kui korteriühistust ei soovi keegi juhatuses astuda.

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus lubab korteriühistu juhatuse asemel hea alternatiivina valitsejal korteriühistut esindada ja juhtida.

Valitseja valimine ja tagasikutsumine käib sarnaselt tavalise korteriühistu juhatusega.

Iga valitseja poolt esindatava korteriühistu jaoks määratakse füüsiline isik ehk majahaldur, kes täidab valitseja ülesandeid selles korteriühistus. Majahalduril peab olema kinnisvarahalduri, korteriühistujuhi või korterelamuhalduri kutse vastavalt kutseseadusele.

Castro Kinnisvarahalduse meeskonnas on vastava pädevustunnistusega kinnisvarahaldureid ja oleme valmis võtma vastuse.

Võta meiega ühendust juba täna

Castro kinnisvarahaldus tagab professionaalsuse ja kindlustunde igapäevases kinnisvarahalduses.

Võtke meiega ühendust, et teie ühistu haldus oleks sujuv ja muretu.

Esimene konsultatsioon
TASUTA!
© 2024 Kõik õigused kaitstud. Castro Kinnisvarahaldus OÜ
Privaatsustingimused