fbpx

Privaatsustingimused

See privaatsuspoliitika kehtib kõigi klientide ja kasutajate kohta, kes kasutavad Castro teenuseid, külastavad meie esindust või veebilehte.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Castro võib koguda isikuandmeid, sealhulgas Teie nime, isikukoodi, e-posti ja postiaadressi, telefoninumbri, keele-eelistused ning tehnoloogilist infot (nt küpsised), et pakkuda parimat teenust. Täiendavad isikuandmed võidakse töödelda vastavalt Teie poolt antud nõusolekule ja vajadusele.


Isikuandmete kogumise eesmärgid

  • Kliendi haldamine ja suhtlemine

  • Lepingute sõlmimine ja täitmine

  • Kliendipäringutele vastamine

  • Kliendisuhte arendamine ja analüüs

  • Toodete ja teenuste pakkumine

  • Õigustatud huvi

  • Teenuste haldamine ja arendamine

  • Veebilehe parendamine

  • Isikute ja vara kaitse

  • Seaduslike kohustuste täitmine


Teie isikuandmete jagamine

Castro võib kasutada kolmandate osapoolte teenuseid, kellele võib edastada isikuandmeid. Kõik sellised teenusepakkujad on kohustatud hoidma andmeid konfidentsiaalsena. Teie isikuandmeid võidakse jagada õiguskaitseasutustega vastavalt seaduslikele nõuetele.


Privaatsustingimuste muudatused

Castro jätab endale õiguse privaatsuspoliitikat igal ajal muuta. Uusim versioon on alati kättesaadav meie veebilehel.


Küpsiste kasutamine

Külastades meie veebilehte, võidakse Teie seadmesse salvestada küpsiseid, kui Teie veebilehitseja on nii seadistatud. Küpsiseid saab hallata veebilehitseja seadistuste kaudu. Me kasutame nii sessiooni- kui püsiküpsiseid, millest mõned võivad olla kolmandate osapoolte poolt.


Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Teie isikuandmeid töödeldakse niikaua, kui see on vajalik kliendisuhte või muu asjakohase suhte jaoks, või kuni Te esitate vabas vormis avalduse, et Teie isikuandmed kustutaks.


Teie õigused

Teil on õigus küsida oma isikuandmeid, nõuda nende parandamist, ülekandmist või kustutamist. Taotlused palume esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@castro.ee.


Kaebuste esitamine

Kui arvate, et Teie õigusi on rikutud, võite pöörduda meie, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Palun võtke meiega ühendust, kui Teil on küsimusi: info@castro.ee.

© 2024 Kõik õigused kaitstud. Castro Kinnisvarahaldus OÜ
Privaatsustingimused